कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् । सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहितं नमामि ।। I salute the merciful Shiva and Shakti from the bottom of my heart. https://t.co/Ud0H5DVQXM

Manjula Pooja Shroff, Pooja Manjula Shroff, Manjula Shroff, Pooja Shroff, Manjula Shroff DPS, Manjula Shroff DPS East, DPS East, DPS East Ahmedabad, Delhi Public School East, Delhi Public School East Ahmedabad, Principal DPS East, DPS East Nityananda, Manjula Shroff Nityanand, Manjula Shroff Nithyananda, Nityanand DPS East

Pooja Manjula Shroff, Manjula Pooja Shroff, Pooja Manjula Shroff, Manjula Shroff, Pooja Shroff, Manjula Shroff DPS, Manjula Shroff DPS East, DPS East, DPS East Ahmedabad, Delhi Public School East, Delhi Public School East Ahmedabad, Principal DPS East, DPS East Nityananda, Manjula Shroff Nityanand, Manjula Shroff Nithyananda, Nityanand DPS East

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ।
सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहितं नमामि ।।
I salute the merciful Shiva and Shakti from the bottom of my heart.
#Blessings #Shivratri #shiva #shakti #Mahashivaratri2021 #Mahadev #manjulapoojashroff #MPS #SHROFFism https://t.co/Ud0H5DVQXM

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् । सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहितं नमामि ।। I salute the merciful Shiva and Shakti from the bottom of my heart. #Blessings #Shivratri #shiva #shakti #Mahashivaratri2021 #Mahadev #manjulapoojashroff #MPS #SHROFFism https://t.co/Ud0H5DVQXM

Let's Connect

sm2p0